11 апр. 2009 г.

Fwd:

Воспитательница нашего детского сада Марина поздравила всех родителей с праздником Песах. Я тоже получила от неё это послание по почте. Помещаю его для всех.
חג פסח שמח וכשר
לכל בית ישראל

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

2. שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה.

הלילה הזה כולו מצה

3. שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות.

הלילה הזה כולו מרור.

1. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת.

הלילה הזה שתי פעמים.

4. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבים ובין מסובין.

הלילה הזה כולנו מסובין.

הפסח חג על הכל

אנו חוגגים את חג הפסח זכר ליציאת מצרים.
בחודש זה הוציא הקב"ה באותות ומופתים את בני
ישראל ממצרים מעבדות לחרות על מנת לקבל את התורה

חג הפסח הוא אחד משלושת הרגלים אשר בהם,
בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עולים כל
ישראל לירושלים.(שלושת הרגלים הם:פסח, שבועות
וסוכות).

חג הפסח
נקרא כך מכיוון שבמכת בכורות
הקב"ה פסח (דילג) על בתי בני ישראל וגם על
שם קורבן פסח.

שמחת החג:
מצווה לשמוח בחג ולשמח את בני ביתו:
"חייב אדם להיות שמח בימים טובים אלו, הוא ובניו
ואשתו ובני בניו, וכל הנלווים עליו...כל אחד בראוי לו

חג הפסח בתורה:
"והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אתו חג לה'
לדורותיכם חוקת עולם תחוגהו. שבעת ימים מצות
תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם כי
כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל - מיום
הראשון עד יום השביעי.

משך החג:
התורה ציוותה אותנו לחוג את חג הפסח במשך
שבעה ימים:
ביום טוב הראשון והאחרון אסור לעשות כל מלאכת
עבודה, פרט למלאכות לצורך אוכל נפש.ששת הימים
שלאחר החג נקראים ימי "חול המועד"

אחת המטרות המרכזיות של "ליל הסדר" היא ללמד
ולהסביר לילדים על יציאת מצרים,.

לכן קראו חכמים לסיפור יציאת מצרים ב"ליל הסדר"
-"הגדה" (מלשון להגיד).

שמחה רבה שמחה רבה
אביב הגיע פסח בא
הגיע הרגע
הגיע הזמן

לאחל לכולכם חג שופע שמחה,

לכם ולכל המשפחה!

חג פסח שמח וכשר

לכל בית ישראל

Поздравления с праздником Песах от Марины Ф.
חג פסח נעים ושמח,
חג אביבי צבעוני ופורח.
חג שבו נעצים את החכם,
נחבק את התם,
נסלח לרשע,
ונקשיב לזה שלא יודע לשאול.
 מרינה.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Блоги израильтян, моих веб-друзей

Архив блога